2333402976 6978411560,6946701593 Αλεξάνδρεια, Ημαθίας kitsakos1999@yahoo.gr